Liepājas sporta spēļu skola
Galvenā lapa

HOKEJS

  

Informācija par treniņu norisi no 17.10.2020.-06.11.2020.

Informācija par treniņu norisi no 17.10.2020.-06.11.2020.

Datums: 19.10.2020 | Autors: Anna Anevica | Jaunumi

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”,

no 2020.gada 17.oktobra līdz 6.novembrim Liepājas Sporta spēļu skolāmācību-treniņu process tiek organizēts:

  •        Basketbola, vieglatlētikas un volejbola nodaļās no SSG līdz MT-4 grupām - klātienē ārtelpās;
  •        Basketbola, vieglatlētikas un volejbola nodaļās no MT-5 līdz ASM grupām - 60% klātienē ārtelpās, 40% attālināti vai individuāli.
  • Hokeja nodaļā no SSG līdz SMP-1 grupām - klātienē ārtelpās;
  • Hokeja nodaļā  no SMP-2 līdz ASM grupām - 60% klātienē ārtelpās, 40% attālināti vai individuāli.
  • Audzēkņi elektroniski saņems no treneriem attālinātus treniņu plānus un iesūtīs trenerim atgriezenisko saiti.
  • Vecāku vai likumisko aizbildņu atbildība ir sekot līdzi, lai bērns nedodas uz klātienes ārtelpu vai individuālajām treniņu nodarbībās ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai audzēknim ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu.
  • Mācību- treniņu nodarbību norises vietās (sporta bāzē) jāievēro pārvaldnieka noteikto prasību (iekļautas sporta norises vietas iekšējās kārtības noteikumos vai pakalpojumu sniegšanas noteikumos) izpilde. Vietās, kur tas ir iespējams, divu metru fiziskas distances ievērošana (neievērot divu metru distancēšanās prasību var izglītojamais un treneris individuālā sporta treniņa laikā, organizēta grupa ārtelpās), pirms un pēc tām tiek ievērota savstarpēja vismaz divu metru distance.
  • Ārtelpu treniņos ģērbtuves izmantot nedrīkst.
  • Informācija par vecāku līdzfinansējuma izmaiņām tiks sniegta pēc Liepājas pilsētas pašvaldības rīkojuma saņemšanas.

 

Lūgums vecākiem nodrošināt bērniem laika apstākļiem atbilstošu, ērtu, sportam piemērotu apģērbu un apavus!

 


  < atpakaļ